Průběh stavby

Aktuální foto ze stavby květen 2022