Průběh stavby

Aktuální foto ze stavby prosinec 2022