Průběh stavby léto 2022

Aktuální foto ze stavby 2.8.2022